Ανακοίνωση για προμήθεια με απ'ευθείας ανάθεση ενός πολυμηχάνηματος εκτυπωτή Samsung CLX-3305FN color και ενός φορητoύ υπολογιστή

Calls for Tender

24.09.2014 - 26.09.2014

Ανακοίνωση για προμήθεια με απ'ευθείας ανάθεση ενός πολυμηχάνηματος εκτυπωτή Samsung CLX-3305FN color και ενός φορητoύ υπολογιστή