Προμήθεια Συσκευής Διάρρηξης Βιολογικών Υλικών με Υπέρηχους με Υδατόλουτρο,(Water Bath Sonication System), στα πλαίσια του προγράμματος ΑΡΙΣΤΕΙΑ-ΙΙ-4436-UBICODE

Calls for Tender

24.09.2014 - 10.10.2014

Προμήθεια Συσκευής Διάρρηξης Βιολογικών Υλικών με Υπέρηχους με Υδατόλουτρο,(Water Bath Sonication System), στα πλαίσια του προγράμματος ΑΡΙΣΤΕΙΑ-ΙΙ-4436-UBICODE