Διενέργεια πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση 3 ζευγών μεταλλικών καταλυμάτων πειραματόζωων

Calls for Tender

24.09.2014 - 10.10.2014

Διενέργεια πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση 3 ζευγών μεταλλικών καταλυμάτων πειραματόζωων