Πρόχειρος Διαγωνισμός για την εργασία αποξήλωσης παλαιών και εγκατάσταση νέων Μ/Σ και διακοπτών ισχύος Χ.Τ.

Calls for Tender

29.02.2008 - 15.03.2008

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την εργασία αποξήλωσης παλαιών και εγκατάσταση νέων Μ/Σ και διακοπτών ισχύος Χ.Τ.