Ανακοίνωση για με την απευθείας ανάθεση προμήθεια σταθμού εργασίας (workstation), οθονών, ηχείων και συσκευής δικτυακής αποθήκευσης

Calls for Tender

13.10.2014 - 17.10.2014

Ανακοίνωση για με την απευθείας ανάθεση προμήθεια σταθμού εργασίας (workstation), οθονών, ηχείων και συσκευής δικτυακής αποθήκευσης