Ανακοίνωση για με την απευθείας ανάθεση συσκευής στερέωσης, τοποθέτησης και υδραυλικής προώθησης μικρο-ηλεκτροδίων εντός του εγκεφάλου

Calls for Tender

13.10.2014 - 17.10.2014

Ανακοίνωση για με την απευθείας ανάθεση συσκευής στερέωσης, τοποθέτησης και υδραυλικής προώθησης μικρο-ηλεκτροδίων εντός του εγκεφάλου