Ανακοίνωση για με την απευθείας ανάθεση προμήθεια συσκευής για την ψηφιοποίηση, ανάλυση και αποθήκευση νευροαπεικονιστικών δεδομένων

Calls for Tender

14.10.2014 - 20.10.2014

Ανακοίνωση για με την απευθείας ανάθεση προμήθεια συσκευής για την ψηφιοποίηση, ανάλυση και αποθήκευση νευροαπεικονιστικών δεδομένων