Ανακοίνωση για προμήθεια με απ'ευθείας ανάθεση τεσσάρων (4) εσωτερικών μονάδων αποθήκευσης συστήματος buckup HDD Χωρητικότητας 2TB

Calls for Tender

29.10.2014 - 31.10.2014

Ανακοίνωση για προμήθεια με απ'ευθείας ανάθεση τεσσάρων (4) εσωτερικών μονάδων αποθήκευσης συστήματος buckup HDD Χωρητικότητας 2TB