Ανακοίνωση για προμήθεια με απ'ευθείας μιας (1) εξωτερικής μονάδας αποθήκευσης συστήματος και δεδομένων τύπου Network Attached Storage (NAS)

Calls for Tender

29.10.2014 - 31.10.2014

Ανακοίνωση για προμήθεια με απ'ευθείας μιας (1) εξωτερικής μονάδας αποθήκευσης συστήματος και δεδομένων τύπου Network Attached Storage (NAS)