Προμήθεια με απ’ ευθείας ανάθεση ενός σταθμού εργασίας με ελάχιστα κύρια χαρακτηριστικά CPU Intel Core i7-5930K(2011-3, 3.5GH/15M1ST) και RAM DDR4 32GB @ 2400MHz

Calls for Tender

29.10.2014 - 31.10.2014

Προμήθεια με απ’ ευθείας ανάθεση ενός σταθμού εργασίας με ελάχιστα κύρια χαρακτηριστικά CPU Intel Core i7-5930K(2011-3, 3.5GH/15M1ST) και RAM DDR4 32GB @ 2400MHz