Διενέργεια πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού και υλικού λειτουργικής Μαγνητικής Τομογραφίας (fMRI)

Calls for Tender

03.11.2014 - 19.11.2014

Διενέργεια πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού και υλικού λειτουργικής Μαγνητικής Τομογραφίας (fMRI)

Related File

METR_984_ADAM.pdf