Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια: 1) Πέντε (5) Εξυπηρετητών 2) Ενός (1) Πλήρη Υπολογιστή γραφείου

Calls for Tender

07.11.2014 - 21.11.2014

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια: 1) Πέντε (5) Εξυπηρετητών 2) Ενός (1) Πλήρη Υπολογιστή γραφείου

Related File

20141107_IMBB.pdf