Ανακοίνωση με απʼ ευθείας ανάθεση, στα πλαίσια του προγράμματος «Βιολογία των κυκλοφορούντων καρκινικών κυττάρων. Μετάσταση και ανάπτυξη μεθόδων υγρής βιοψίας», [OncoSeed Διαγνωστικά], [09ΣΥΝ-11-902] του ΙΜΒΒ, για την προμήθεια H/Y

Calls for Tender

13.11.2014 - 19.11.2014

Ανακοίνωση με απʼ ευθείας ανάθεση, στα πλαίσια του προγράμματος «Βιολογία των κυκλοφορούντων καρκινικών κυττάρων. Μετάσταση και ανάπτυξη μεθόδων υγρής βιοψίας», [OncoSeed Διαγνωστικά], [09ΣΥΝ-11-902] του ΙΜΒΒ, για την προμήθεια H/Y

Related File

20141113_IMBB.pdf