Πρόχειρος διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων του ΙΤΕ

Calls for Tender

13.11.2014 - 02.12.2014

Πρόχειρος διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων του ΙΤΕ