ΕΡΓΟ : Ανακαίνιση Χώρων Υγιεινής Ι.Π (Ισόγειο Κτηρίου ΙΙΙ του ΕΚΕΚ)

Calls for Tender

19.05.2008 - 19.06.2008

ΕΡΓΟ : Ανακαίνιση Χώρων Υγιεινής Ι.Π (Ισόγειο Κτηρίου ΙΙΙ του ΕΚΕΚ)