Ανακοίνωση για με την απευθείας ανάθεση μετά από διαπραγμάτευση αναβάθμιση συστήματος OmniPlex 16 εταιρείας Plexon

Calls for Tender

25.11.2014 - 01.12.2014

Ανακοίνωση για με την απευθείας ανάθεση μετά από διαπραγμάτευση αναβάθμιση συστήματος OmniPlex 16 εταιρείας Plexon