Ανακοίνωση με απευθείας ανάθεση, στο πλαίσιο της δράσης του έργου ΘΑΛΗΣ «Γήρανση & Μακροβιότητα: Αλληλεπίδραση Γενετικών και Περιβαλλοντικών Παραγόντων» του ΙΜΒΒ, για την προετοιμασία εσωτερικών χώρων Α κτιρίου Πειραματοζώων.

Calls for Tender

28.11.2014 - 08.12.2014

Ανακοίνωση με απευθείας ανάθεση, στο πλαίσιο της δράσης του έργου ΘΑΛΗΣ «Γήρανση & Μακροβιότητα: Αλληλεπίδραση Γενετικών και Περιβαλλοντικών Παραγόντων» του ΙΜΒΒ, για την προετοιμασία εσωτερικών χώρων Α κτιρίου Πειραματοζώων.