Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ‐ ΙΠ), για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Επεξεργασίας Ψηφιακών Σημάτων (SPL) , προτίθεται να προμηθευτεί : Τέσσερα (4) ηχεία ειδικού τύπου (GENEL 8050Β). Θα χρησιμοποιηθούν σε πλατφόρμα γι

Calls for Tender

01.12.2014 - 08.12.2014

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ‐ ΙΠ), για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Επεξεργασίας Ψηφιακών Σημάτων (SPL) , προτίθεται να προμηθευτεί : Τέσσερα (4) ηχεία ειδικού τύπου (GENEL 8050Β). Θα χρησιμοποιηθούν σε πλατφόρμα γι