Προμήθεια με απ’ ευθείας ανάθεση δύο (2) συστοιχιών εφεδρικών επαναφορτιζόμενων μπαταριών για την τροφοδοσία φορητών υπολογιστών

Calls for Tender

08.12.2014 - 11.12.2014

Προμήθεια με απ’ ευθείας ανάθεση δύο (2) συστοιχιών εφεδρικών επαναφορτιζόμενων μπαταριών για την τροφοδοσία φορητών υπολογιστών