Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο (ΙΤΕ‐ΙΠ), για τις ανάγκες του Εργαστήριου Υπολογιστής Βιο-Ιατρικής, προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση λογισμικό και εξαρτήματα για συσκευή καταγραφής ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος

Calls for Tender

19.12.2014 - 26.12.2014

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο (ΙΤΕ‐ΙΠ), για τις ανάγκες του Εργαστήριου Υπολογιστής Βιο-Ιατρικής, προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση λογισμικό και εξαρτήματα για συσκευή καταγραφής ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος