Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ‐ ΙΠ), για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων (TNL), προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση: Σύστημα Αισθητήρων ειδικού τύπου.

Calls for Tender

12.01.2015 - 19.01.2015

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ‐ ΙΠ), για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων (TNL), προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση: Σύστημα Αισθητήρων ειδικού τύπου.