Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ‐ ΙΠ), για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Υπολογιστικής Όρασης και Ρομποτικής, προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση: Δύο (2) Η/Υ με οθόνη 24” και περιφερειακά

Calls for Tender

13.01.2015 - 20.01.2015

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ‐ ΙΠ), για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Υπολογιστικής Όρασης και Ρομποτικής, προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση: Δύο (2) Η/Υ με οθόνη 24” και περιφερειακά