Εκδήλωση με τίτλο: "Συνεργασίες για την προώθηση της περιφερειακής καινοτομίας σε νησιωτικές περιοχές"

Announcements

16.11.2010

Εκδήλωση με τίτλο: "Συνεργασίες για την προώθηση της περιφερειακής καινοτομίας σε νησιωτικές περιοχές"

Την Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2010, (17.00-21.00), στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, (Κορωναίου 9, Ηράκλειο, αίθουσα εκδηλώσεων Καρούζου), θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με τίτλο: "Συνεργασίες για την προώθηση της περιφερειακής καινοτομίας σε νησιωτικές περιοχές", στα πλαίσια υλοποίησης των Ευρωπαϊκών έργων TOUREG, INRES, BIOSOLENUTI, CIP και ΜΕΤ3 με στόχο την ανάδειξη καινοτόμων τεχνολογιών Πληροφορικής, Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Περιβάλλοντος που έχουν αναπτυχθεί από ελληνικούς και ξένους οργανισμούς και έχουν ιδιαίτερη εφαρμογή στον τουρισμό. Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν παραδείγματα εφαρμογής συστημάτων ΑΠΕ και θα συζητηθούν οι επιπτώσεις τους σε επιχειρήσεις του τουρισμού.

Παράλληλα, θα παρουσιαστούν ενέργειες στήριξης των τοπικών επιχειρήσεων από το Επιμελητήριο Ηρακλείου, μέλος του Δικτύου Enterprise Europe Network, καθώς και νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης για τη μετακίνηση ερευνητών από και προς την βιομηχανία, στο πλαίσιο του Προγράμματος "ΑΝΘΡΩΠΟΙ", 7ο ΠΠ (Πρόγραμμα ΙΑΡΡ με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων την 7η Δεκεμβρίου 2010).

Η εκδήλωση είναι ανοικτή στο κοινό. Συγκεκριμένα, απευθύνεται σε τοπικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς των ΑΠΕ και της εξοικονόμησης ενέργειας, Πληροφορικής και Περιβάλλοντος, σε τοπικούς αναπτυξιακούς φορείς, ακαδημαϊκούς και γενικότερα στο ευρύ κοινό.

Συνδιοργανωτές:

  • Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ Κρήτης) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
  • Πολυτεχνείο Κρήτης
  • Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Χημείας
  • Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης
  • Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης
  • Επιμελητήριο Ηρακλείου


Δείτε την ατζέντα της εκδήλωσης

Πληροφορίες:
ITE/ΕΤΕΠ-Κ

κ. Γιώργος Παπαμιχαήλ
τηλ. 2810 391904
e-mail: george@stepc.gr