Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια υπολογιστικού συστήματος υψηλών επιδόσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου MULTI-MODEL-COMPLEX

Calls for Tender

20.01.2015 - 10.02.2015

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια υπολογιστικού συστήματος υψηλών επιδόσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου MULTI-MODEL-COMPLEX