Ανακοίνωση για προμήθεια με απ' ευθείας ανάθεση 1)160m καλώδια σιλικόνης 0.5mm, 2)20m καλώδια σιλικόνης 1mm, 3)Τρόμπα αποκόλλησης, 4)3 Σφουγγαράκια για κολλητήρι, 5)Υγρό flux, 6)θερμοσυστελλόμενα διαφόρων διατομών (10m), 7)400 βίδες Μ2, 8)200 παξιμάδια Μ2

Calls for Tender

16.02.2015 - 20.02.2015

Ανακοίνωση για προμήθεια με απ' ευθείας ανάθεση 1)160m καλώδια σιλικόνης 0.5mm, 2)20m καλώδια σιλικόνης 1mm, 3)Τρόμπα αποκόλλησης, 4)3 Σφουγγαράκια για κολλητήρι, 5)Υγρό flux, 6)θερμοσυστελλόμενα διαφόρων διατομών (10m), 7)400 βίδες Μ2, 8)200 παξιμάδια Μ2