Ανακοίνωση για με την απευθείας ανάθεση προμήθεια χειρουργικών αναλωσίμων στα πλαίσια του έργου ΚΡΗΠΙΣ - ΒΙΟΣΥΣ

Calls for Tender

17.02.2015 - 24.02.2015

Ανακοίνωση για με την απευθείας ανάθεση προμήθεια χειρουργικών αναλωσίμων στα πλαίσια του έργου ΚΡΗΠΙΣ - ΒΙΟΣΥΣ