Ανακοίνωση για με την απευθείας ανάθεση προμήθεια αναλωσίμων στα πλαίσια του έργου ΚΡΗΠΙΣ-ΠΕΦΥΚΑ

Calls for Tender

25.02.2015 - 27.02.2015

Ανακοίνωση για με την απευθείας ανάθεση προμήθεια αναλωσίμων στα πλαίσια του έργου ΚΡΗΠΙΣ-ΠΕΦΥΚΑ