Ανακοίνωση για με την απευθείας ανάθεση προμήθεια 60 μικροηλεκτροδίων βολφραμίου με γυάλινη επίστρωση στα πλαίσια του έργου Αριστεία ΙΙ NEMESE

Calls for Tender

26.02.2015 - 04.03.2015

Ανακοίνωση για με την απευθείας ανάθεση προμήθεια 60 μικροηλεκτροδίων βολφραμίου με γυάλινη επίστρωση στα πλαίσια του έργου Αριστεία ΙΙ NEMESE

Related File

193_ESIDIS.pdf