Ανακοίνωση για με την απευθείας ανάθεση προμήθεια - 2 προσαρμογέων (adaptors) για σύνδεση headstage 8 καναλιών (10 pin) Omnetics 0.050 σε 4 κανάλια μικροπροωθητήρα ηλεκτροδίων (NAN) και - 4 Βυσμάτων (connectors), 0.050 pitch, 8 καναλιών [10-pin] στα πλαίσ

Calls for Tender

06.03.2015 - 12.03.2015

Ανακοίνωση για με την απευθείας ανάθεση προμήθεια - 2 προσαρμογέων (adaptors) για σύνδεση headstage 8 καναλιών (10 pin) Omnetics 0.050 σε 4 κανάλια μικροπροωθητήρα ηλεκτροδίων (NAN) και - 4 Βυσμάτων (connectors), 0.050 pitch, 8 καναλιών [10-pin] στα πλαίσ