Ανακοίνωση για με την απευθείας ανάθεση προμήθεια 3 chips ενισχυτών χαμηλού θορύβου για την ενίσχυση βιοηλεκτρικών σημάτων

Calls for Tender

16.03.2015 - 23.03.2015

Ανακοίνωση για με την απευθείας ανάθεση προμήθεια 3 chips ενισχυτών χαμηλού θορύβου για την ενίσχυση βιοηλεκτρικών σημάτων