Ανακοίνωση για με την απευθείας ανάθεση προμήθεια 2 συστημάτων μικρού μεγέθους (20 cm*15 cm) και χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης για τον έλεγχο και την καταγραφή βιοηλεκτρικών σημάτων

Calls for Tender

16.03.2015 - 23.03.2015

Ανακοίνωση για με την απευθείας ανάθεση προμήθεια 2 συστημάτων μικρού μεγέθους (20 cm*15 cm) και χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης για τον έλεγχο και την καταγραφή βιοηλεκτρικών σημάτων