Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ‐ ΙΠ), για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Επεξεργασίας Ψηφιακών Σημάτων (SPL) , προτίθεται να προμηθευτεί Δύο (2) φορητούς υπολογιστές

Calls for Tender

19.03.2015 - 26.03.2015

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ‐ ΙΠ), για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Επεξεργασίας Ψηφιακών Σημάτων (SPL) , προτίθεται να προμηθευτεί Δύο (2) φορητούς υπολογιστές

Related File

436_SPL_SeNSE.doc