Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια υπολογιστικής υποδομής στα πλαίσια του προγράμματος ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 09ΣΥΝ-11-902 ONCOSEED

Calls for Tender

24.03.2015 - 07.04.2015

Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια υπολογιστικής υποδομής στα πλαίσια του προγράμματος ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 09ΣΥΝ-11-902 ONCOSEED