Ανακοίνωση για προμήθεια με απ' ευθείας ανάθεση 1) Μετασχηματιστή Apple Magsafe Power adapter 60W , στο πλαίσιο του έργου HYDROROB (ΣΠΑ-00066) του ΙΤΕ-ΙΠ το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2007-2013

Calls for Tender

26.03.2015 - 30.03.2015

Ανακοίνωση για προμήθεια με απ' ευθείας ανάθεση 1) Μετασχηματιστή Apple Magsafe Power adapter 60W , στο πλαίσιο του έργου HYDROROB (ΣΠΑ-00066) του ΙΤΕ-ΙΠ το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2007-2013