Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών στις Κουζίνες του ΙΜΒΒ-ΙΤΕ

Calls for Tender

07.04.2015 - 17.04.2015

Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών στις Κουζίνες του ΙΜΒΒ-ΙΤΕ

Related File

20150407_IMBB.pdf