ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΚΕΚ

Calls for Tender

12.05.2010 - 03.06.2010

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΚΕΚ