Ανακοίνωση για με την απευθείας ανάθεση προμήθεια 100 μικροηλεκτροδίων βολφραμίου με γυάλινη επίστρωση στα πλαίσια του έργου Αριστεία ΙΙ NEMESE

Calls for Tender

07.04.2015 - 15.04.2015

Ανακοίνωση για με την απευθείας ανάθεση προμήθεια 100 μικροηλεκτροδίων βολφραμίου με γυάλινη επίστρωση στα πλαίσια του έργου Αριστεία ΙΙ NEMESE