Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών (I.T.E.‐ Ι.Υ.Μ.) για τις ανάγκες του Έργου «ClimaTourism. The influence of climatic change on the coastal environment in relation with tourist planning» και στα πλαίσια της υποε

Calls for Tender

08.04.2015 - 16.04.2015

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών (I.T.E.‐ Ι.Υ.Μ.) για τις ανάγκες του Έργου «ClimaTourism. The influence of climatic change on the coastal environment in relation with tourist planning» και στα πλαίσια της υποε