Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ‐ ΙΠ), για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Επεξεργασίας Ψηφιακών Σημάτων (SPL) , προτίθεται να προμηθευτεί : Τέσσερα (4) μικρόφωνα τύπου SHURE SM93 και μία κάρτα ήχου οκ

Calls for Tender

08.04.2015 - 15.04.2015

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ‐ ΙΠ), για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Επεξεργασίας Ψηφιακών Σημάτων (SPL) , προτίθεται να προμηθευτεί : Τέσσερα (4) μικρόφωνα τύπου SHURE SM93 και μία κάρτα ήχου οκ