Ανακοίνωση για προμήθεια με απ' ευθείας ανάθεση 1) Δύο ραπιδογράφους μίας χρήσης, PILOT, 0.3mm με μαύρη μελάνη, 2) Ένα Μηχανικό μολύβι 0.5mm, 3) Μία ξύστρα τύπου Long Point, στο πλαίσιο του έργου HYDROROB (ΣΠΑ-00066) του ΙΤΕ-ΙΠ το οποίο χρηματοδοτείται απ

Calls for Tender

15.04.2015 - 17.04.2015

Ανακοίνωση για προμήθεια με απ' ευθείας ανάθεση 1) Δύο ραπιδογράφους μίας χρήσης, PILOT, 0.3mm με μαύρη μελάνη, 2) Ένα Μηχανικό μολύβι 0.5mm, 3) Μία ξύστρα τύπου Long Point, στο πλαίσιο του έργου HYDROROB (ΣΠΑ-00066) του ΙΤΕ-ΙΠ το οποίο χρηματοδοτείται απ