Ανακοίνωση για με την απευθείας ανάθεση προμήθεια ενός δίσκου υψηλών επιδόσεων Solid State Drive (SSD) Intel 3700 Series 800GB 2,5" SATA3 στα πλαίσια του έργου «Αξιολόγηση κινδύνου ρήξης ανευρύσματος κοιλιακής αορτής (ΑΚΑ) συνεκτιμώντας μορφολογικές, εμβι

Calls for Tender

27.04.2015 - 30.04.2015

Ανακοίνωση για με την απευθείας ανάθεση προμήθεια ενός δίσκου υψηλών επιδόσεων Solid State Drive (SSD) Intel 3700 Series 800GB 2,5" SATA3 στα πλαίσια του έργου «Αξιολόγηση κινδύνου ρήξης ανευρύσματος κοιλιακής αορτής (ΑΚΑ) συνεκτιμώντας μορφολογικές, εμβι