Ανακοίνωση για απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας αναλωσίμων εκτυπωτών: α) (1) Intermediate Transfer Unit (Type 145) for Ricoh Aficio SP C411DN β) (1) Maintenance Kit for Ricoh Aficio SP C411DN στα πλαίσια του προγράμματος SEA-EARS, Δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ»

Calls for Tender

05.05.2015 - 11.05.2015

Ανακοίνωση για απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας αναλωσίμων εκτυπωτών: α) (1) Intermediate Transfer Unit (Type 145) for Ricoh Aficio SP C411DN β) (1) Maintenance Kit for Ricoh Aficio SP C411DN στα πλαίσια του προγράμματος SEA-EARS, Δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ»