Ανακοίνωση για με την απευθείας ανάθεση προμήθεια παροχής υπηρεσιών για την εκτέλεση 25 εξετάσεων λειτουργικής μαγνητικής τομογραφίας (fMRI) για τις ανάγκες του έργου MESI τη δράσης Αριστεία ΙΙ

Calls for Tender

07.05.2015 - 13.05.2015

Ανακοίνωση για με την απευθείας ανάθεση προμήθεια παροχής υπηρεσιών για την εκτέλεση 25 εξετάσεων λειτουργικής μαγνητικής τομογραφίας (fMRI) για τις ανάγκες του έργου MESI τη δράσης Αριστεία ΙΙ