Ανακοίνωση για με την απευθείας ανάθεση προμήθεια 800 μπλοκ σημειώσεων 50 φύλλων διάστασης 13.5 Χ 16.5 με χαρτί εξωφύλλου 200gr+, με εκτύπωση μονοχρωμία και με χαρτί σώματος 80 gr χωρίς εκτύπωση. Βιβλιοδεσία: κόλλα, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου SEA-EA

Calls for Tender

12.05.2015 - 15.05.2015

Ανακοίνωση για με την απευθείας ανάθεση προμήθεια 800 μπλοκ σημειώσεων 50 φύλλων διάστασης 13.5 Χ 16.5 με χαρτί εξωφύλλου 200gr+, με εκτύπωση μονοχρωμία και με χαρτί σώματος 80 gr χωρίς εκτύπωση. Βιβλιοδεσία: κόλλα, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου SEA-EA