Ανακοίνωση για με την απευθείας ανάθεση προμήθεια 800 μολυβιών- ξύλινων με γόμα και εκτύπωση μονοχρωμία, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου SEA-EARS της Δράσης Αριστεία ΙΙ

Calls for Tender

12.05.2015 - 15.05.2015

Ανακοίνωση για με την απευθείας ανάθεση προμήθεια 800 μολυβιών- ξύλινων με γόμα και εκτύπωση μονοχρωμία, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου SEA-EARS της Δράσης Αριστεία ΙΙ