Ανακοίνωση για με την απευθείας ανάθεση προμήθεια χειρουργικών αναλωσίμων: (4 τεμάχια υγρό αποστείρωσης (Cidex Opa), 2 πακέτα μαχαιρίδια αποστειρωμένα (100τεμ/πακ) No 10 , No 11 αντίστοιχα, 15 τεμάχια Ιατρικό ρολό) στα πλαίσια υλοποίησης του έργου NEMESE

Calls for Tender

12.05.2015 - 20.05.2015

Ανακοίνωση για με την απευθείας ανάθεση προμήθεια χειρουργικών αναλωσίμων: (4 τεμάχια υγρό αποστείρωσης (Cidex Opa), 2 πακέτα μαχαιρίδια αποστειρωμένα (100τεμ/πακ) No 10 , No 11 αντίστοιχα, 15 τεμάχια Ιατρικό ρολό) στα πλαίσια υλοποίησης του έργου NEMESE