Ανακοίνωση για με την απευθείας ανάθεση προμήθεια: 1 PCI κάρτα συλλογής δεδομένων (DAQ), κουτί σύνδεσης ακροδεκτών (block connector), καλώδιο επικοινωνίας για σύνδεση PCI κάρτας στα πλαίσια υλοποίησης του έργου NEMESE της Δράσης Αριστεία ΙΙ του ΙΥΜ

Calls for Tender

13.05.2015 - 20.05.2015

Ανακοίνωση για με την απευθείας ανάθεση προμήθεια: 1 PCI κάρτα συλλογής δεδομένων (DAQ), κουτί σύνδεσης ακροδεκτών (block connector), καλώδιο επικοινωνίας για σύνδεση PCI κάρτας στα πλαίσια υλοποίησης του έργου NEMESE της Δράσης Αριστεία ΙΙ του ΙΥΜ