ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την προμήθεια Συσκευής Κονιορτοποίησης Σκληρών Δειγμάτων (Βιολογικών Ιστών) με χρήση υγρού αζώτου, στα πλαίσια της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΙΜΒΒ-ΙΤΕ και της Περιφέρειας Κρήτης | Foundation for Research and Technology - Hellas"/>

ΜΑΤΑΙΩΣΗ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την προμήθεια Συσκευής Κονιορτοποίησης Σκληρών Δειγμάτων (Βιολογικών Ιστών) με χρήση υγρού αζώτου, στα πλαίσια της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΙΜΒΒ-ΙΤΕ και της Περιφέρειας Κρήτης

Calls for Tender

14.05.2015 - 25.05.2015

ΜΑΤΑΙΩΣΗ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την προμήθεια Συσκευής Κονιορτοποίησης Σκληρών Δειγμάτων (Βιολογικών Ιστών) με χρήση υγρού αζώτου, στα πλαίσια της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΙΜΒΒ-ΙΤΕ και της Περιφέρειας Κρήτης

Related File

20150514_IMBB.pdf