Ανακοίνωση με απευθείας ανάθεση για προμήθεια Ψυχόμενης Μικροφυγόκεντρου, στα πλαίσια του προγράμματος ARISTEIA-II-4436-UBICODE

Calls for Tender

15.05.2015 - 20.05.2015

Ανακοίνωση με απευθείας ανάθεση για προμήθεια Ψυχόμενης Μικροφυγόκεντρου, στα πλαίσια του προγράμματος ARISTEIA-II-4436-UBICODE

Related File

20150515_IMBB.pdf