Ανακοίνωση για με την απευθείας ανάθεση προμήθεια τεσσάρων (4) μπαταριών φορητών υπολογιστών στα πλαίσια του έργου SEA-EARS της Δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ»

Calls for Tender

20.05.2015 - 26.05.2015

Ανακοίνωση για με την απευθείας ανάθεση προμήθεια τεσσάρων (4) μπαταριών φορητών υπολογιστών στα πλαίσια του έργου SEA-EARS της Δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ»